Living Bathrooms

Företaget Varumärket Duravit Design

design_marke_duravit_220x130.jpg
Jobbar på att hitta den perfekta formen tillsammans med världens bästa designers.

Duravits design. Vad kännetecknar egentligen bra design? 
Det är ju faktiskt så att vi alla har väldigt olika smak. Det
finns dock vissa kännetecken som kan ta nytta av.

För det första så har Duravit stolt mottagit en mängd internationella design-utmärkelser. Dessa utmärkelser har hyllat djärv design, något som har blivit Duravits kännetecken genom åren.

För det andra har vi våra designers. Varje designer är specialist på sitt område, en framträdande innovatör med en medfödd känsla för bra design. Duravit och deras designers synsätt på bra design är att design aldrig får hämmas av det praktiska men det får inte heller vara design bara för designens skull.

Det tredje? Det är du som användare av badrummet med just dina egna behov och krav. Tack vare en löpande dialog med sina handelspartners och återförsäljare är Duravit bra på att tillgodose detta i varumärkets design. Enkelt uttryckt, Duravit får konsumenten att känna att deras badrum är skräddarsytt för just deras smak.

design_marke_duravit_designer_620.jpg
(från vänster till höger) Sieger Design, Philippe Starck, Lord Norman Foster, Phoenix Design, Andreas Struppler, Prof. Frank Huster, EOOS, Jochen Schmiddem, Herbert Schultes, Christian Werner

Ta reda på mera 

Varumärket Duravit


Facebook
Twitter
Pinterest
RSS