Living Bathrooms

Service Tips & Råd Skötselråd för pool

Skötselråd för pooler

En pool töms inte efter varje bad. Vattnet kan användas upp till 3 månader. För att garantera att vattnet håller hög kvalitet måste man genomföra vissa moment:

Mäta och reglera pH-värdet

Byta filter

Fylla på nytt vatten

Regelbunden rengöring av hela systemet (åtminstone vid varje ny påfyllning)

Desinfektion

En grundläggande desinfektion är inbyggd via en ozongenerator. Ytterligare desinfektion är också nödvändig. Vi rekommenderar skötselprodukter ifrån Bayrol.

Duravits pooler 

Länkar till Bayrol


Facebook
Twitter
Pinterest
RSS